Wanneer je een WooCommerce shop hebt kan het wel eens voorkomen dat je voor bepaalde producten of productcategorieën extra tekst direct voor (de “prijs prefix”) of achter de prijs (de “prijs suffix”) wilt zetten, bijvoorbeeld een “vanaf …” prijs, een productverpakking die meerdere exemplaren bevat of een product dat inclusief of exclusief BTW is.

Bij een prijs prefix kan je denken aan bijvoorbeeld “Vanaf …”, “Slechts …”, en een prijs suffix kan zijn “… inclusief BTW”, “… voor 2 stuks” etc. Je kan zonder code al heel eenvoudig een prijs suffix toevoegen door dit in te stellen bij de WooCommerce instellingen.

Een prijs suffix toevoegen via de WooCommerce instellingen

Een prijs suffix toevoegen doe je bij WooCommerce > Instellingen > Belasting > Prijsweergave-achtervoegsel. Let er op dat je hiervoor dus wel bij het tabblad Algemeen de belasting-opties (Activeer belastingen) moet hebben aangevinkt.

Een prijs-achtervoegsel instellen bij de belasting-opties in WooCommerce

Deze optie voegt vervolgens de prijs suffix toe bij alle producten, zoals je kan zien op de shop-pagina.

Een prijs-achtervoegsel instellen bij de belasting-opties in WooCommerce

Via de WooCommerce instellingen is het echter niet direct mogelijk een prijs prefix toe te voegen, en de prijs suffix wordt direct bij alle producten toegevoegd.

Wil je flexibel zijn en meer controle hebben over bij welke producten of productcategorieën je een prijs prefix of suffix toevoegt, dan kan dit gelukkig met eenvoudige code snippets.

– Advertentie –

Laten we eerst eens zien hoe je een simpele prijs prefix en suffix toevoegt, om dit vervolgens op bijvoorbeeld een specifiek product of een hele product categorie toe te passen.

Onderstaande code snippets kan je toevoegen aan je functions.php bestand in je (child)thema of een site-specifieke plugin.

Voeg je onderstaande code snippets toe aan je ‘live’-website? Dan zou ik zeker aanraden om vooraf een backup van je website te maken.

Een prijs prefix toevoegen

Laten we in dit voorbeeld de prefix “Slechts …” toevoegen aan de prijs. Open je functions.php bestand van je (child)thema of je site-specifieke plugin, en plak hierin onderstaande code snippet.

<?php
/**
 * Add price prefix.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wpsimpel_add_price_prefix', 99, 2 );

function wpsimpel_add_price_prefix( $price, $product ) {

  $price = 'Slechts ' . $price; // Change text in bracket to your preferred text 
  return $price;

}

Tip: wil je de teksten in je thema vertaalbaar maken middels de ‘textdomain’ functie, dan zou je het stukje 'Slechts 'moeten vervangen door __( 'Only', 'your-text-domain' ) . ' '. De laatste spatie tussen de ' ' is de spatie tussen Only en de prijs. Op de plek van 'your-text-domain' komt het text domain dat jouw thema gebruikt.

Wanneer je de vervolgens de shop-pagina of een product detailpagina bezoekt, dan zal je zien dat het woordje “Slechts” als prefix is toegevoegd aan alle producten.

Een prijs-prefix toevoegen met een code snippet

Een prijs suffix toevoegen

De functie voor het toevoegen van een prijs suffix ziet er bijna hetzelfde uit als die van de prefix. Met onderstaande code snippet wordt de suffix “… per 2 stuks toegevoegd“.

<?php
/**
 * Add a price suffix.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_suffix', 'wpsimpel_add_price_suffix', 99, 4 );

function wpsimpel_add_price_suffix( $html, $product, $price, $qty ) {

  $html .= ' per 2 stuks'; // Change text in bracket to your preferred text 
  return $html;

}

Ook hier kan je de tekst ‘ per 2 stuks’ aanpassen naar wat je wil.

Een prijs prefix of suffix toevoegen aan specifieke producten of productcategorieën

Indien je een prijs prefix of suffix enkel toe wilt voegen aan enkele producten of producten binnen één of meerdere productcategorieën, dan kan je bovenstaande code snippets wat aanpassen.

Suffix toevoegen aan product ID’s

Om de prefix of suffix toe te passen op specifieke producten moet je eerst de product ID(‘s) weten van de producten. Die kan je op dezelfde manier achterhalen als de post ID of page ID. Lees hier hoe je de post ID van WooCommerce producten achterhaalt.

Vervolgens voeg je de gewenste product ID’s aan een array toe en een if-statement.

In onderstaande code snippet voeg ik de prijs suffix “… per 2 stuks” toe aan producten met de ID’s 17 en 18. Dit zijn in mijn voorbeeld shop een polo en een sweater met lange mouwen die in een verpakking van 2 stuks komen.

<?php
/**
 * Add a price suffix to an array of specific products.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_suffix', 'wpsimpel_add_price_suffix', 99, 4 );

function wpsimpel_add_price_suffix( $html, $product, $price, $qty ) {

  global $post;
 
  $product_id = $post->ID;
 
  $product_array = array( 17, 18 ); // Add in the product IDs to add text after price
 
  if ( in_array( $product_id, $product_array )) {
 
   $text_to_add_after_price  = ' per 2 stuks'; // Change text in bracket to your preferred text 
   
   return $price .   $text_to_add_after_price;
   
  } else {

   return $price;

  }
}

Zoals je ziet hebben nu enkel de producten met de genoemde ID’s een suffix.

Een prijs suffix toevoegen aan specifieke product ID's in WooCommerce

Je kan natuurlijk zo veel product ID’s toevoegen als je wil door ze simpelweg (kommagescheiden) toe te voegen aan de array.

– Advertentie –

Suffix toevoegen aan productcategorieën

Hetzelfde principe werkt voor productcategorieën. Laten we een prijs suffix toevoegen enkel aan producten in de categorie T-shirts. Hiervoor kan je zowel de productcategorie ID als de productcategorie slug voor gebruiken.

<?php
/**
 * Add a price suffix to products in specific product categories.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_suffix', 'wpsimpel_add_price_suffix', 99, 4 );

function wpsimpel_add_price_suffix( $html, $product, $price, $qty ) {

  if( has_term( array( 'tshirts' ), 'product_cat' ) ) {

   $text_to_add_after_price = ' per 2 stuks'; // Change text in bracket to your preferred text

    return $price .  $text_to_add_after_price;

  } else {
   return $price;
  }
}

De functie has_term checkt of een product in de in de array gespecificeerde productcategorie(ën) (term) valt. ‘product_cat’ geeft aan dat er gezocht moet worden binnen de taxonomy 'product_cat', wat dus productcategorieën is. Je kan, net als bij het voorbeeld van specifieke producten, zo veel productcategorieën (kommagescheiden) aan de array toevoegen als je wil.

Prefix toevoegen aan product ID’s

Een prefix toevoegen aan specifieke producten werkt hetzelfde als het toevoegen van een suffix aan specifieke producten. Eerst sla je een array van product ID’s op in een variabele, en daarna voeg je met een if-statement de prefix toe aan enkel de producten die met hun ID in de array voorkomen.

<?php
/**
 * Add price prefix to specific product ID's.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wpsimpel_add_price_prefix', 99, 2 );

function wpsimpel_add_price_prefix( $price ) {

  global $post;

  $product_id = $post->ID;

  $product_array = array( 17, 18 ); //add in the product IDs to add text before the price

  if ( in_array( $product_id, $product_array )) {

   $price = 'Vanaf ' . $price; // Change text in bracket to your preferred text 

   return $price;

  } else {

   return $price;

  }

}

Prefix toevoegen aan productcategorieën

Een prefix toevoegen aan specifieke productcategorieën werkt hetzelfde als het toevoegen van een suffix aan specifieke productcategorieën.

<?php
/**
 * Add price prefix to specific product categories.
 */
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'wpsimpel_add_price_prefix', 99, 2 );

function wpsimpel_add_price_prefix( $price, $product ) {

  if( has_term( array( 'tshirts' ), 'product_cat' ) ) {

   $price = 'Vanaf ' . $price; // Change text in bracket to your preferred text 

   return $price;

  } else {

    return $price;

  }

}

Beoordeel deze post:

Gemiddeld: 4 / 5. Aantal beoordelingen: 1

Nog geen beoordelingen

Whoops! 😔

Zou je ons willen laten weten hoe we (deze post) kunnen verbeteren?