Om het aantal ‘views’ (het aantal keer dat een blogpost is bekeken) van een blogpost te tonen op je website heb je helemaal geen plugin nodig. Met onderstaande code snippet die je in je functions.php bestand of site-specifieke plugin plaatst voeg je deze functionaliteit eenvoudig toe.

Lees hier hoe je code snippets op de juiste manier toevoegt aan je website.
Lees hier hoe je een site specifieke plugin maakt.

Post views tellen en tonen op je website

// function to display number of posts.
function getPostViews( $postID ) {
	
	$count_key = 'post_views_count';
	$count = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
	
	if($count==''){
		delete_post_meta( $postID, $count_key );
        	add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
		return '0' . __( 'Views', 'your-text-domain' );
	}
	return $count . __( 'Views', 'your-text-domain' );
}
 
// function to count views.
function setPostViews( $postID ) {

	$count_key = 'post_views_count';
	$count = get_post_meta( $postID, $count_key, true );

	if( $count == '' ){
		$count = 0;
		delete_post_meta( $postID, $count_key );
		add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
	} else {
		$count++; 
		update_post_meta( $postID, $count_key, $count );
	}
}

Je kan de post views aan zowel je blog overzichtspagina (index.php of content.php, afhankelijk van je thema), als je single-post paginatemplate (single.php) toevoegen. Gebruik hiervoor:

<?php echo getPostViews( $postID ); ?>
Post views toevoegen aan je WordPress theme pagina templates

Post views toevoegen aan een WP admin post kolom

Om voor jezelf inzichtelijk te maken hoe vaak je posts gelezen worden kan je de views toevoegen aan een kolom in het overzicht van je blogposts in de WP admin.

// Add post count to a column in WP admin
add_filter( 'manage_posts_columns', 'posts_column_views' );
add_action( 'manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views', 5, 2 );

function posts_column_views( $defaults ) {
    $defaults['post_views'] = __( 'Views', 'your-text-domain' );
    return $defaults;
}
function posts_custom_column_views( $column_name, $id ) {
 
	if( $column_name === 'post_views' ){
		echo getPostViews( get_the_ID() );
	}
}

Beoordeel deze post:

Gemiddeld: 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen

Whoops! 😔

Zou je ons willen laten weten hoe we (deze post) kunnen verbeteren?