WordPress Multisite is een handige functionaliteit van WordPress die het mogelijk maakt meerdere websites in één beheeromgeving te beheren door een ‘virtueel netwerk’ van websites te maken. Deze tutorial legt uit hoe je een WordPress Multisite installeert om een netwerk van websites te kunnen maken.

Wat is een WordPress Multisite?

Een WordPress Multisite is een type installatie die er voor zorgt dat je vanuit één WordPress dashboard eenvoudig meerdere websites (van bijvoorbeeld dezelfde klant) kan beheren, door gebruik te maken van virtuele subdomeinen of submappen.

Het beheren van een WordPress Multisite werkt hetzelfde als een standaard WordPress installatie. Daarnaast kan je vanuit deze installatie eenvoudig nieuwe websites aanmaken en ze beheren met dezelfde WordPress-account. Je kunt ook andere gebruikers de mogelijkheid geven om een website of blog te starten binnen jouw Multisite-netwerk.

Een WordPress multisite installeren

Wees er zeker van dat je de volgende punten in orde hebt voordat je begint met de installatie van je WordPress multisite:

  • Je hebt al een bestaande actieve WordPress installatie
  • Je hebt pretty permalinks geactiveerd. Dat betekent dat je URL’s er niet uit zien als https://mijnwebsite.nl/?p=123, maar https://mijnwebsite.nl/mijn-pagina
  • Je hebt een vooraf een backup gemaakt van je WordPress website
  • Alle plugins op je website zijn uitgeschakeld
  • Je hebt FTP-toegang tot de bestanden van je WordPress installatie

WordPress Multisite activeren

Je WordPress Multisite activeer je in 2 stappen:

  1. Voeg onderstaande code toe aan het wp-config.php bestand, boven de regel /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

Vervolgens vind je in de WP Admin, onder de menu optie Gereedschap het kopje Netwerk instellen. Klik hierop en vul de titel in voor je netwerk, en het e-mailadres van de Multisite netwerkbeheerder. Klik op Installeren.

Netwerk activeren

Je krijgt nu een scherm te zien met twee stukken code voor in het wp-config.php bestand en het .htaccess bestand.

Het bovenste stuk code ziet er ongeveer uit zoals onderstaand voorbeeld. Voeg dat stuk code toe aan het wp-config.php bestand, onder de zojuist toegevoegde regel define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );. Kopieer niet letterlijk onderstaande code, maar de code die je in je eigen WordPress installatie te zien krijgt.

define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'jewebsite.nl');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Vervang in het .htaccess bestand de standaard WordPress regels tussen de <IfModule mod_rewrite.c> en </IfModule> tags door het stuk code bij de tweede stap op je eigen WordPress installatie. Het ziet er (ongeveer) uit als onderstaande code.

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Nu moet je opnieuw inloggen, en is je WordPress Multisite klaar voor gebruik.

Je WordPress Multisite beheren

Je hebt nu een gebruikersrol gekregen die in een gewone WordPress installatie niet beschikbaar is, namelijk die van Superbeheerder. Hiermee heb je controle over alle (sub)sites binnen je WordPress Multisite netwerk.

Als superbeheerder heb je toegang tot alle instellingen van je netwerk. Zo kan je bijvoorbeeld nieuwe subsites aanmaken, instellingen aanpassen voor de registratie van nieuwe gebruikers, en kan je instellen of gebruikers wel of niet zelf subsites aan kunnen maken. Deze instellingen vind je onder Netwerkbeheer > Netwerkinstellingen.

In een volgend artikel zal worden uitgelegd hoe je een WordPress Multisite beheert, nieuwe subsites aanmaakt en gebruikersregistraties beheert.

Beoordeel deze post:

Gemiddeld: 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen

Whoops! 😔

Zou je ons willen laten weten hoe we (deze post) kunnen verbeteren?