Wanneer je een blog hebt met veel blogposts kan het tonen van de uitgelichte afbeeldingen in een post admin kolom handig zijn om snel posts terug te kunnen vinden.

Voeg onderstaande code snippet toe aan je functions.php bestand of site-specifieke plugin om de uitgelichte afbeelding toe te voegen aan de admin post kolommen.

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns', 5, 2);
 
function posts_columns( $defaults ){
    $defaults['my_post_thumbs'] = __( 'Thumbnail', 'mytextdomain' );
    return $defaults;
}
 
function posts_custom_columns($column_name, $id){
	
	switch ( $column_name ) {
		case 'my_post_thumbs':
			echo '<a href="' . get_edit_post_link() . '">' . the_post_thumbnail( 'thumbnail' ) . '</a>'; // You can set any predefined image size
		break;
    }
}
De post thumbnail toeveoegen aan WordPress admin kolommen

In bovenstaand voorbeeld heeft de thumbnail de standaard ‘thumbnail’ afmeting (150px x 150px). Voor in het overzicht kan dit wat groot zijn. Je kan ieder eigen afbeeldingsformaat die je in je functions.php bestand of site-specifieke plugin hebt toegevoegd instellen door 'thumbnail' te vervangen door de naam van je eigen afbeeldingsformaat.

Wil je een formaat gebruiken die je niet in je thema of plugin hebt gedefinieerd met de add_image_size() functie? dan kan je het afbeeldingsformaat ('thumbnail') ook vervangen door een array waarin je de breedte en hoogte van de afbeelding aangeeft. Bijvoorbeeld array( 50, 50 ) geeft een afbeeldingsformaat van 50 x 50 pixels. Je the_post_thumbnail() functie ziet er dan zo uit:

the_post_thumbnail( array( 50, 50 ) ) // Shows 50 x 50 pixel size image

Zoals je ziet in bovenstaande afbeelding wordt de kolom voor de post thumbnail toegevoegd als laatste kolom. Indien je de kolom zou willen verplaatsen naar bijvoorbeeld vóór de post title kolom, lees dan de post WordPress admin kolommen verplaatsen voor of na een andere kolom.

Beoordeel deze post:

Gemiddeld: 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen

Whoops! 😔

Zou je ons willen laten weten hoe we (deze post) kunnen verbeteren?