Vaak bevatten WordPress plugins veel meer functionaliteiten dan je eigenlijk nodig hebt en dit kan je website uiteindelijk langzamer maken. Hier vind je 5 handige code snippets voor functionaliteiten waar je geen plugin voor nodig hebt.

Onderstaande code snippets kan je (tenzij anders vermeld) in het functions.php bestand van je thema plaatsen, of in een site-specifieke plugin.

Lees hier hoe je code snippets op de juiste manier toevoegt aan je website.
Lees hier hoe je een site specifieke plugin maakt.

1. Inhoud specifiek voor desktop of mobiele apparaten tonen

Wist je dat WordPress een ingebouwde “mobile detect” functie wp_is_mobile heeft, waarmee je kan bepalen om specifieke content te verbergen of tonen op zowel mobiele- als desktopapparaten?

/**
 * Show mobile and desktop specific content.
 */
if( wp_is_mobile() ) {  ?>
	// mobile stuff goes here
<?php } else { ?>
	// desktop stuff goes here
<?php  }

Wil je meer weten over wat de verschillende parameters en hun waardes inhouden? Lees dan dit Codex artikel op WordPress.org

2. Inhoud enkel op de homepage (‘front_page’) tonen

Met de if statement is_front_page kan je er voor zorgen dat bepaalde inhoud enkel op de statische homepage (die je hebt ingesteld bij Instellingen > Lezen) verschijnt.

<?php if ( is_front_page() ) { ?>
	// Whatever you put here will only be shown on the front page.
<?php } ?>

Wil je content op de homepage verbergen, voeg dan een ! toe aan je if-statement.

<?php if ( !is_front_page() ) { ?>
	// Whatever you put here will be hidden on the front page.
<?php } ?>

3. PHP code in tekst widgets toestaan

Standaard is het niet mogelijk om PHP code toe te voegen aan tekst widgets. Wil je dit om wat voor reden dan ook toestaan, dan kan dat met de volgende code snippet.

/**
 * Enable PHP in text widgets.
 */
add_filter('widget_text', 'wpsimpel_enable_php_code', 99);

function wpsimpel_enable_php_code ($text) {

	if (strpos($text, '<' . '?') !== false) { 
		
		ob_start(); eval('?' . '>' . $text);
		$text = ob_get_contents();
		ob_end_clean();
	}
	return $text;
}

4. Post revisies limiteren of uitschakelen

Revisions is een functionaliteit in WordPress welke automatisch iedere 60 seconden de wijzigingen in je posts en pagina’s opslaat terwijl je er aan werkt.

Deze functie is heel handig om oudere versies van pagina’s of posts terug te vinden, maar kan een aanslag zijn op je database, zeker als je een grote website hebt met veel posts.

Om je revisies te beperken, voeg onderstaande regel code toe aan je wp-config.php bestand, boven de regel /* That's all, stop editing! Happy publishing. */.

// Limit to 2 revisions per posts
define( 'WP_POST_REVISIONS', 2 );

Wil je de post revisies helemaal uitschakelen, vervang dan de 2 door false.

// Disable post revisions
define( 'WP_POST_REVISIONS', false );

5. Een notificatie weergeven in WP Admin

Deze functie voegt een notificatiebalk met je eigen tekst to aan de WP Admin. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld iets aan wil kondigen aan sitebeheerders. Je kan notificaties toevoegen voor alle gebruikers ("Your message here!"), maar ook enkel voor admins ("Hello admins!").

/**
 * Show a notice in WP Admin.
 */
add_action('admin_notices', 'wpsimpel_show_admin_message');

function wpsimpel_show_message( $message, $errormsg = false ){
	if ( $errormsg ) {
		echo '<div id="message">';
	} else {
		echo '<div id="message">';
	}

	echo "<p><strong>$message</strong></p></div>";
}  

function wpsimpel_show_admin_message() {

	// Show message to all logged in users
	wpsimpel_show_message( "Your message here!", true );

	// Only show message to admin role users	
	if ( user_can('manage_options' ) {
		showMessage( "Hello admins!" );
	}
}

Beoordeel deze post:

Gemiddeld: 0 / 5. Aantal beoordelingen: 0

Nog geen beoordelingen

Whoops! 😔

Zou je ons willen laten weten hoe we (deze post) kunnen verbeteren?